Till startsida
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
Webbkarta

Nationella sekretariatet för genusforskning:

analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

Allt fler män för jämställdhet - i princip

[2014-04-07] Mäns inställning till jämställdhet tycks bli alltmer positiv. Samtidigt är män mer negativa än kvinnor till konkreta politiska förslag, som könskvotering.
– När frågorna påverkar ens vardag så finns det ett motstånd, säger Thomas Johansson, professor och mansforskare vid Göteborgs universitet.

Mäns attityder till jämställdhet är komplex. Svenska undersökningar visar att en majoritet bland kvinnor och män är positiva till jämställdhet. Resultatet tyder på att inställningen blivit mer positivt under de senaste 20 åren. Men när frågorna blir mer konkreta ökar skillnaden mellan könen. Det framkommer i den statliga utredningen Män och jämställdhet.
– Det första jag tänker är att det finns en diffus uppfattning om vad jämställdhet är. Vissa tycker att män och kvinnor kan ha en traditionell rollfördelning i hemmet och ändå vara jämställda. Andra tycker att rollerna ska upplösas helt, säger Thomas Johansson, som medverkat i utredningen.

Läs mer

Universitets- och högskolerådet efterlyser jämställdhetsintegrering av högskolan

[2014-04-04] Landets lärosäten behöver arbeta med jämställdhetsintegrering. Det är en av slutsatserna när Universitets- och högskolerådet till regeringen sammanställt projekten från Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Läs mer

Forskning och samhälle

Hur är genusvetenskapen och samhällsengagemanget sammankopplade? Frågan diskuteras i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang. Medverkar gör forskarna Paula Mulinari, Annika Olsson, Lena Lennerhed, Tiina Rosenberg och Staffan Bergwik.

Läs mer

g14 - Att utmana makten - Umeå Folkets hus, 26-28 november

g14-konferens

Call for abstracts öppet nu. Deadline 25 april. FÖRLÄNGT.

Jämställ.nu

Ett webbaserat verktyg för det dagliga arbetet med jämställd­hets­­integrering.

JIM

Ett regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

nikk.no

Delad kunskap förändrar. Därför finns NIKK.

GIG

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta