Till startsida
  • Nationella sekretariatet för genusforskning
Webbkarta

Nationella sekretariatet för genusforskning:

analyserar och informerar om genusforskningens innehåll, utveckling och villkor.

Både framgång och bakslag
för jämställdheten i EU

[2014-04-22] Europa befinner sig i en ekonomisk kris och högerextrema grupper är på frammarsch. Hur påverkar det förutsättningarna för feminism i EU? Sofia Strid har forskat på finanskrisens konsekvenser för kvinnorna och Mikael Gustafsson driver frågor som rör jämställdhet i sin roll som ordförande för EU-parlamentets jämställdhetsutskott.

– Jag ser två spår. Jämställdhetsfrågan har blivit mer intressant. Fler går upp och debatterar och den tas mer på allvar. Tidigare kunde man bli utskrattad om man lyfte prostitutionen men det händer inte längre. Samtidigt har det blivit en tydlig backlash vad gäller exempelvis abortfrågan, säger Mikael Gustafsson.

Läs mer

Allt fler män för jämställdhet - i princip

[2014-04-07] Mäns inställning till jämställdhet tycks bli alltmer positiv. Samtidigt är män mer negativa än kvinnor till konkreta politiska förslag, som könskvotering.
– När frågorna påverkar ens vardag så finns det ett motstånd, säger Thomas Johansson, professor och mansforskare vid Göteborgs universitet.

Läs mer

Forskning och samhälle

Hur är genusvetenskapen och samhällsengagemanget sammankopplade? Frågan diskuteras i Nationella sekretariatet för genusforsknings nya skrift Genusvetenskap, politik och samhällsengagemang. Medverkar gör forskarna Paula Mulinari, Annika Olsson, Lena Lennerhed, Tiina Rosenberg och Staffan Bergwik.

Läs mer

g14 - Att utmana makten - Umeå Folkets hus, 26-28 november

g14-konferens

Call for abstracts öppet nu. Deadline 25 april. FÖRLÄNGT.

Jämställ.nu

Ett webbaserat verktyg för det dagliga arbetet med jämställd­hets­­integrering.

JIM

Ett regeringsuppdrag för jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter.

nikk.no

Delad kunskap förändrar. Därför finns NIKK.

GIG

Centrum för genusforskning vid Göteborgs universitet.

© Göteborgs universitet, Box 100, 405 30 Göteborg
Tel. 031-786 0000, Kontakta oss

Om webbplatsen | Karta